WAT WE DOEN

ONZE FOCUS

Onze focus ligt op ons belangrijkste doel en dat is alle basisscholen van Nederland en België te voorzien van een gratis exemplaar van “Blijf van mijn ondergoed af” !!!

Waarom basisscholen?

Het waarom is eigenlijk heel simpel. Omdat niet voor ieder kind de thuissituatie fijn of veilig is. En daar ieder kind in Nederland en België naar school gaat, hopen wij zo ook die kinderen te bereiken.  In Nederland beginnen kinderen rondom hun vierde jaar in groep 1 van de basisschool.  Door scholen te wijzen op de noodzaak van preventieve voorlichting op jonge leeftijd en hiervoor een handvat aan te bieden d.m.v. het boekje `Blijf van mijn ondergoed af!!!` en hopen zo alle kinderen te kunnen bereiken… 

Preventie en weerbaarheid

Het grootste aantal slachtoffertjes van seksueel misbruik is nog altijd in de vorm van incest. Ook bij andere problemen binnen gezinnen wat buikpijn geeft zal men kinderen niet wijzer of weerbaar maken. Het zijn juist deze kinderen die vaak hulp nodig hebben maar het niet durven te vragen. Doormiddel van het preventief voorlichten op scholen hopen wij dat kinderen weerbaarder worden. Hierdoor zijn ze ook minder interessant voor een potentiele dader….

Taboes doorbreken

Op seksueel misbruik en bijvoorbeeld huiselijk geweld ligt nog een groot taboe. Doordat er bijna niet over gesproken wordt en er best een struisvogelpolitiek heerst zullen kinderen  echt veel eerder .zo jong mogelijk  voorgelicht moeten worden. Niet alleen ter preventie maar juist ook om kinderen te laten weten dat ze er niet alleen voor staan en juist die kinderen het duwtje geven wat ze nodig hebben om hulp te durven vragen. Wij hopen dan ook van harte dat de scholen dit serieus oppakken en het boekje niet bij het oud papier laten verdwijnen. 

Blijf van mijn ondergoed af!!!

Blijf van mijn ondergoed af!!! is de titel van het preventieve voorlichtingsboekje voor jonge kinderen. Het is in 2011 geschreven en uitgegeven door Ingrid Westerduin, zelf ook slachtoffer geweest in haar vroege kinderjaren. Het boekje is geschreven met het oog op het voorkomen van Langdurig seksueel misbruik. En om kinderen die in een misbruiksituatie verkeren te laten weten dat ze wel hulp mogen vragen.