Skip to content

SPONSOREN

Uw donatie maakt het verschil…

Stichting Ekulinda heeft geen AMBI status. De reden hiervoor is dat wij nog groeiende zijn. Maar elke donatie zal volledig ten goede komen aan de doelen die wij als stichting stellen. Daarnaast werken wij niet met betaalde krachten maar toegewijde vrijwilligers. Wij hebben geen onkosten aan dure locaties en gebouwen.

Wij draaien puur op donaties en giften en starten diverse projecten op waarbij wij hopen de nodige omzet mee te kunnen maken om zodoende onze doelen te realiseren.

Uw donatie / gift is dan ook zeer gewenst en u kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL53 INGB 0006325309 t.n.v. Stichting Ekulinda.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw donatie / gift.