Stichting Ekulinda kleurt gemeente Tholen 50 tinten paars

THOLEN – Dinsdag 26 juni heeft Wethouder en Locoburgermeester Dhr. Hoek en alle basisscholen van de Gemeente Tholen een exemplaar van het preventieve voorlichtingsboekje: Blijf van mijn ondergoed af!!! ontvangen. Dit is een exemplaar dat speciaal voor de stichting is uitgegeven ter verspreiding in Nederland en België. De basisscholen uit de Gemeente Bergen op Zoom waren de eerste scholen van Nederland die vorig jaar de gratis boekjes toegestuurd kregen. Gemeente Tholen is inmiddels de tiende gemeente die de stichting voorziet. Dit boekje is een noodzakelijke aanvulling in de boekenkast van het basisonderwijs en is zowel preventief als bij een vermoeden van vervelende geheimpjes bij een kind in te zetten.

Stichting Ekulinda richt zich op de toekomst door in het heden al in kinderen te investeren en hoopt doormiddel van de verspreiding van deze boekjes bij te mogen dragen aan een gezondere samenleving in zijn algemeen. Misbruik, en met name langdurig seksueel misbruik, heeft een onmiskenbaar groot negatief effect op directe maar zeker ook op indirecte slachtoffers. Zelfs als de kinderen volwassen zijn geworden heeft het vaak nog een negatieve invloed op hun eigen relaties en kinderen.

Veel psychiatrische problemen, stoornissen in gedrag, verslavingen en bijvoorbeeld werkloosheid/arbeidsongeschiktheid hebben lijntjes met de gevolgen van langdurig misbruik op jonge leeftijd. Natuurlijk is misbruik niet altijd te voorkomen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat een kind weet wat het moet doen als het hen overkomt. Het is voor kinderen heel belangrijk dat ze weten dat er hulp is, en dat ze niet afhankelijk zijn van de dader. Kinderen zwijgen veel te vaak, omdat ze in de greep (bang) zijn van hun dader. Door middel van dit eenvoudig kinderlijk, maar vooral onschuldig geschreven boekje zal een kind door de handvatten die het mee krijgt in het verhaal een stuk weerbaarder worden. Ze leren dat ze niet altijd lief hoeven te zijn en dat niet alle geheimpjes geheim hoeven te zijn. Daders selecteren hun slachtoffertjes namelijk vaak op hun gedrag en weerbaarheid. Een voorgelicht kind staat steviger in zijn of haar schoentjes en is daardoor ook minder aantrekkelijk voor een dader. Statistieken geven diverse beelden over de frequentie van langdurig misbruik bij jonge kinderen. Deze lopen uiteen van 1 kind per klas per basisschool met langdurig misbruik, tot 1 op 4 die met misbruik in aanraking zijn of zijn geweest. Hiervoor kan de voorlichting een hulpmiddel zijn bij eventuele vermoedens van misbruik of kan het een kind die in een soortgelijke situatie zit eindelijk de moed geven om hulp te zoeken. Gezien de hoge aantallen en de gevolgen zou je ook denken dat er meer preventief geïnformeerd zou worden. Net zoals dat gedaan wordt met brandpreventie, EHBO of seksuele voorlichting. Daar er op jonge leeftijd vrij weinig voor wordt gedaan en er nog steeds een groot taboe op rust heeft Stichting Ekulinda het streven om heel Nederland en België te voorzien van dit boekje en wij hopen dan ook zo snel mogelijk heel Nederland en België vijftig tinten paars te kleuren… Ieder kind gaat naar school, maar niet ieder kind is veilig thuis… De originele boekjes zijn te bestellen bij Kaftmedia.nl. Tevens is het gratis in braille en audioversie verkrijgbaar bij de bibliotheek voor visueel gehandicapten.

Link: Thoolse Bode, 4 juli 2018

Kippenvel bij presentatie boek over kindermisbruik

Katwijk – “Ongelofelijk die door Anja Zandbergen en schrijfster Ingrid Westerduin met ons gedeelde levensverhalen waar seksueel misbruik in hun jeugd hun leven bepaalde.” “Ik zat met tranen in de ogen, wat kunnen volwassenen onschuldige kinderen toch aandoen?”

“Alle complimenten aan Anita Laterveer van de Stichting ‘Kids Say No’ dat ze met dit leesboekje seksueel misbruik van kinderen bespreekbaar wil maken.” Zomaar drie van de vele reacties vorige week woensdagmiddag na afloop van de boekpresentatie van ‘Blijf van mijn ondergoed af!’ Alle Katwijkse basisscholen ontvangen binnenkort drie exemplaren van dit boekje van de stichting.
Wethouder Mostert, die ook het eerste exemplaar uit handen van Anita Laterveer mocht ontvangen, was vol lof over dit initiatief van deze stichting. In zijn bevlogen dankwoord sprak hij onder meer de hoop uit dat de scholen met dit boekje aan de slag willen gaan, hoe moeilijk het thema ook is. Vrijwilligers van de stichting zijn dan ook zeker bereid om met schoolteams over dit boekje in gesprek te gaan, als ze er behoefte aan hebben. Deze zin stond centraal bij de inleidende woorden van Laterveer. Dat was dan ook de reden dat zij ‘Kids Say No’ in oktober 2011 heeft opgericht. Het uitgesproken levensverhaal van Zandbergen, die meewerkt aan de landelijke campagne ‘Verbreek de stilte’, kwam deze middag keihard binnen bij alle aanwezigen. Dat waren onder anderen vertegenwoordigers van basisscholen, professionals, vrijwilligers, raadsleden en andere genodigden.
Het levensverhaal van Westerduin, schrijfster van het boekje, werd bepaald door jarenlang seksueel misbruik in haar jeugd. Je kon een speld horen vallen, ook bij haar uitgesproken verhaal. Mooi was het slotmoment dat zij haar waardering uitsprak voor de inzet van Laterveer en de stichting. Laterveer in haar reactie: “Ik hoop dan ook oprecht dat jouw boekje in elke gemeente gebruikt gaat worden.”

Link: Katwijks Nieuwsblad, 1 november 2017

Winnares ‘Zoek de mand’ actie van Stichting Ekulinda

BERGEN OP ZOOM – Mevrouw Kitty van Heyst uit Bergen op Zoom, was de gelukkige winnares van de Zoek de mand actie van Stichting Ekulinda. Maandagmiddag mocht zij in ‘T Winkeltje op Het Zonneplein haar prijs en een bos bloemen als dank voor haar deelname in ontvangst nemen.

Stichting Ekulinda houdt de komende maanden in de Gemeente Bergen op Zoom de actie “Zoek de Mand”. Deze mand die hier op het Zonneplein de afgelopen weken heeft gestaan zal binnenkort elders in de gemeente weer opduiken. Het is de bedoeling om op deze manier zowel Stichting Ekulinda als de betreffende ondernemer die een plaatsje voor heeft, op een leuke manier onder de aandacht te brengen.

Gezien de huidige leegstand van vele panden kan je wel zien dat veel ondernemers het zwaar hebben en er vaak geen reserves meer zijn voor wat publiciteit. In de mand bevinden zich kleine kadootjes die men gratis mag meenemen. Stichting Ekulinda hoopt op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan Bergen op Zoom . Dat ‘t Winkeltje als eerste locatie werd gekozen is niet geheel toevallig.De eigenaren Mo en Patty hebben al lang voor het bestaan van de stichting belangstellend meegeleefd met de oprichtster en ze 100 procent achter het doel van de stichting staan. Stichting Ekulinda bedankt hen bij deze ook hartelijk voor hun medewerking.

Link: Bergen op Zoomse Bode, dinsdag 26 september 2017

Stichting Westerduin krijgt naam Ekulinda

BERGEN OP ZOOM – Ingrid Westerduin, bekend van haar boek ‘Blijf van mijn ondergoed af!!!’, heeft tijdens een bijeenkomst op 25 november de naam van haar stichting bekend gemaakt: Stichting Ekulinda.

In eerste instantie zal Ekulinda zich richten op preventieve voorlichting van seksueel misbruik, in de toekomst zullen er meer thema’s belicht worden. Dit doet Westerduin vooral door het verspreiden van haar zelfgeschreven boek. Een boek over seksueel misbruik bij jonge kinderen, bedoeld om dit gevoelige onderwerp met jonge kinderen bespreekbaar te maken.

Westerduin hoopt met haar stichting de samenleving een beetje gezonder te maken.

Link: Bergen op Zoomse Bode, zaterdag 26 november 2016

‘Blijf van mijn ondergoed af!’

BERGEN OP ZOOM – Ingrid Westerduin heeft een stichting opgericht om, zoals ze het zelf zegt, de samenleving wat gezonder te maken. In eerste instantie zal de stichting zich richten op voorlichting van seksueel misbruik, in de toekomst zullen er meer thema’s belicht worden. De naam van de stichting zal op 25 november tijdens een bijeenkomst bekend worden gemaakt.

De wens om een stichting op te starten ontstond bij Westerduin al in haar kinderjaren. “Van jongs af aan kwam ik altijd al op voor de zwakkeren in de samenleving, bijvoorbeeld kinderen die gepest werden. Nu wil ik dat doorzetten met behulp van deze stichting.” Desondanks duurde het een lange tijd voordat haar wens werkelijkheid werd. Een zetje in de goede richting van Renee de Keijzer van FMI International zorgde er uiteindelijk voor dat het balletje aan het rollen kwam. “Onze focus ligt op kinderen, omdat dat onze toekomst is. Hoe meer kinderen zonder trauma’s op kunnen groeien, hoe gezonder de toekomstige maatschappij eruit zal zien.”

Preventief helpen De stichting is in eerste instantie met name opgericht om de noodzaak van preventieve voorlichting van seksueel misbruik te belichten. Dit doet Westerduin vooral door het verspreiden van haar zelfgeschreven boek “Blijf van mijn ondergoed af!!!”. E en boek over seksueel misbruik bij jonge kinderen wat bedoeld is om dit gevoelige onderwerp met jonge kinderen bespreekbaar te maken. “Het is belangrijk om preventief hulp aan te bieden, omdat problemen dan voorkomen kunnen worden. Anders ben je vaak te laat en is de impact enorm.” De stichting zal niet zelf op de voorgrond actief zijn, maar zal de samenwerking aangaan met andere stichtingen of instanties die zich met het onderwerp bezighouden. De stichting van Westerduin zal mensen in dat geval vooral doorverwijzen naar instanties die hulp kunnen bieden.

Taboe doorbreken Daar ligt het ook vaak de kern van het probleem, geeft Westerduin aan. “Er heerst nog te vaak een struisvogelpolitiek, omdat het een heel gevoelig onderwerp is om over te praten. Dat moet echter juist wel gebeuren. We willen dat taboe doorbreken en mensen een spiegel voorhouden.” Om dat te kunnen bereiken zal er meer bekendheid gegenereerd moeten worden, zodat mensen weten dat de stichting bestaat. “Dat doen we door evenementjes te organiseren, maar ook door acties op te zetten met ondernemers uit de binnenstad van Bergen op Zoom.”

Maatschappelijk Voorlopig zal de stichting zich gaan focussen op het thema seksueel misbruik, maar er zijn al plannen om uit te breiden. “Er zijn nog genoeg zaken binnen de maatschappij waar ik mij op zou willen richten, bijvoorbeeld discriminatie of psychiatrie. Dat soort thema’s staan in een kwaad daglicht, daar wil ik graag iets aan doen.”

Toekomst Westerduin is al tevreden met de oprichting van de stichting, maar durft al stiekem wat groter te denken. “Ik hoop dat de stichting groter wordt en dat ik misschien ooit gezinnen kan opvangen en begeleiding kan bieden. Mijn allergrootste wens is een groot huis met veel kamers om mensen onderdak te bieden”, sluit Westerduin hoopvol af.

Link: De Bergen op Zoomse Bode, Zaterdag 12 november 2016

Ingrid Westerduin wil langdurig kindermisbruik voorkomen

‘Uit al mijn negatieve gevoelens wil ik hiermee iets positiefs halen’

RUCPHEN – Ingrid Westerduin. Een bijzondere en zachtaardige dame met een zwaar verleden. Als kind werd zij tussen haar vierde en achtste jaar seksueel misbruikt door een buurman. Dit heeft haar voor het leven getekend. Hoewel ze op de goede weg zit, heeft ze nu, op haar 42ste, nog steeds te kampen met de gevolgen van de gruwelijke daad. Ze is echter van mening dat ze met negatieve gevoelens niets bereikt en wilde daarom iets positiefs doen met haar vreselijke ervaringen; ze schreef Blijf van mijn ondergoed af!!! Een (voorlees)boekje ter voorkomen van langdurig kindermisbruik.

DOOR VERA DE GEUS

Het verhaal van Ingrid is afschrikwekkend, maar de wijze waarop zij met haar verleden en ervaringen omgaat des te indrukwekkender. Ingrid was vier jaar toen ze voor het eerst door een buurman seksueel werd misbruikt. Dat hield aan tot haar achtste levensjaar. Ze hield haar mond als klein meisje, omdat de dader haar keer op keer bedreigde. Na vier afschuwelijke jaren verhuisde de buurman naar aan andere plaats. Al snel kwam men erachter dat hij zich daar aan buurtkinderen vergreep waarna het balletje ging rollen en bekend werd dat ook Ingrid het slachtoffer was geweest van deze man. Hij werd veroordeeld voor het misbruik van het andere meisje. Voor hetgeen hij Ingrid heeft aangedaan, werd hij deels gestraft, omdat Ingrid het op dat moment emotioneel niet aankon haar hele verhaal te vertellen. Er werd verder niet meer over gepraat en Ingrid blokte de vier jaar durende nachtmerrie uit haar gevoel en geheugen. “Destijds was de begeleiding natuurlijk nog niet zoals die nu is”, legt ze uit. “Ik probeerde het weg te stoppen, maar dat lukte niet. Het was altijd sluimerend aanwezig. Ik kreeg geestelijke en lichamelijke klachten, maar ik legde niet meteen de link met mijn verleden. Ik wilde het ook niet weten, wilde normaal leven. Dat lukte redelijk, want ik trouwde en kreeg twee kinderen die inmiddels volwassen zijn.”

Woedend
Een jaar of acht geleden barstte bij Ingrid echter de bom. Ze kon er niet meer onderuit; haar onverwerkte verleden haalde haar in. Ze kwam bij een psychiater terecht die haar, nog steeds, stukje bij beetje, helpt bij de verwerking. “Er komen een heleboel negatieve gevoelens naar boven”, vertelt Ingrid. “Als mens ben ik gevormd door hetgeen er gebeurd is. Ik laat gemakkelijk over me heen lopen, stel me onderdanig op. Allemaal gevolgen van het misbruik.

‘Er zijn weinig boeken ter voorkoming’

Woedend ben ik geweest op de dader. Ik heb hem dan ook een brief gestuurd waarin ik al mijn woede op hem projecteer. Ik heb nooit een reactie gehad, had ik ook niet verwacht trouwens.” Ingrid zegt de negatieve gevoelens nu om te willen zetten in iets positiefs en besloot daarom iets met haar verhaal te doen. “Ik heb deze ervaringen niet voor niets gehad. Ik kan er alleen mee rond blijven lopen of er iets mee doen in de hoop dat er niet nog meer kinderen slachtoffer worden van langdurig seksueel misbruik.”

Slachtofferhulp
Voor dat laatste heeft Ingrid gekozen. Ze schreef het boekje Blijf van mijn ondergoed af!!! Een (voor)leesboek voor kinderen van zes tot twaalf jaar over seksueel misbruik. De boodschap is dat kinderen weten dat ze bepaalde dingen niet hoeven te accepteren en dat, mocht het toch fout gaan, hier altijd mee naar buiten moeten komen. “Ik merkte dat er voornamelijk boeken zijn die over de verwerking van misbruik gaan, maar er is weinig te vinden ter voorkoming van langdurig misbruik. Daar wil ik met dit boekje verandering in brengen”, legt Ingrid uit. Dat lijkt gelukt, want het boekje is door diverse pedagogisch deskundigen enthousiast ontvangen. Ook Slachtofferhulp juicht het initiatief toe. “Daar ben ik blij om. Hopelijk gaat ouders echt met het boekje aan de slag, want een gewaarschuwd kind staan nu eenmaal sterker in zijn schoentjes”, besluit Ingrid. Het boekje is voor 6.95 euro te koop via boekhandels en internet. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Ingrid via ingrid-westerduin@live.nl

Link: Rucphense Bode, 6 juni 2012